Panel judo Opole

Panel judoopole.pl to narzędzie stworzone dla klubów sportowych, umożliwiające trenerom, rodzicom i administratorom skuteczne zarządzanie obecnością zawodników na treningach. System pozwala na tworzenie zawodników, grup, oraz śledzenie frekwencji na treningach z podziałem na różne statusy.

Technologie

 1. Node.js
  • Wykorzystany do tworzenia serwera i obsługi żądań HTTP.
 2. Express.js
  • Framework ułatwiający budowę aplikacji webowych po stronie serwera.
 3. MongoDB
  • Baza danych dokumentowa, przechowująca dane o zawodnikach, grupach, treningach i obecności.
 4. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Handlebars
  • Technologie front-endowe zapewniające responsywny interfejs użytkownika.
 5. AWS EC2
  • Całość hostowana na platformie AWS EC2, zapewniającej skalowalność i niezawodność.

Funkcjonalności

Zarządzanie Zawodnikami

 • Dodawanie Zawodników
  • Trenerzy tworzą profile zawodników, dostarczając niezbędne informacje.

Tworzenie Grup

 • Tworzenie Grup Treningowych
  • Trenerzy organizują zawodników w grupy treningowe.
 • Zarządzanie Składem Grup
  • Trenerzy dodają zawodników do grup, tworząc spójny skład.

Planowanie Treningów

 • Tworzenie Treningów
  • Trenerzy ustalają daty, godziny i miejsca treningów w obrębie grup.
 • Zapisywanie Obecności
  • Podczas treningów, trenerzy rejestrują obecność zawodników z różnymi statusami (obecny, nieobecny, usprawiedliwiony, zwolniony, na obozie).

Współpraca Trenerów

 • Zapraszanie do Współpracy
  • Trenerzy w obrębie grup mogą zapraszać innych trenerów do wspólnego zarządzania obecnością.
 • Modyfikacja Obecności w Grupie
  • Trenerzy mają prawo modyfikować obecność w grupie, do której zostali zaproszeni.

Raporty i Analizy

 • Generowanie Raportów o Zawodnikach
  • System pozwala na generowanie szczegółowych raportów o obecności poszczególnych zawodników.
 • Raporty Frekwencji Grupy
  • Trenerzy mogą uzyskać raporty na temat frekwencji całej grupy na treningach.
  • Raporty mogą być zapisywane jako pdf lub wysyłane w wiadomości e-mail

Panel Rodzica

 • Sprawdzanie Obecności Dziecka
  • Rodzice, po zalogowaniu i weryfikacji danych swojego dziecka, mogą sprawdzać jego obecność na treningach.

Uprawnienia Dostępu

 • Uprawnienia Trenerów
  • Trenerzy mają dostęp tylko do swoich grup lub grup, do których zostali zaproszeni.
 • Uprawnienia Rodziców
  • Rodzice mają ograniczony dostęp tylko do informacji dotyczących swojego dziecka.
 • Dostęp Administratora
  • Administrator ma pełen wgląd do całego systemu.

Podsumowanie

Panel klubu sportowego judoopole.pl to kompleksowe narzędzie, które ułatwia zarządzanie treningami, obecnością zawodników i współpracę trenerów. Dzięki zastosowaniu technologii Node.js, Express.js i MongoDB, system jest skalowalny, wydajny i odporny na awarie.

Interfejs oparty na HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap i Handlebars gwarantuje łatwą nawigację dla użytkowników, zarówno trenerów, jak i rodziców. Bogate funkcje raportowania pozwalają na bieżące monitorowanie frekwencji oraz analizę danych związanych z treningami.

Całość hostowana jest na platformie AWS EC2, co gwarantuje niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo danych klubu sportowego. Panel judoopole.pl spełnia oczekiwania klubów sportowych, zapewniając przejrzystość, bezpieczeństwo danych i efektywne zarządzanie procesem szkolenia sportowego.

pl_PLPolski